Tipy pro pěstování pod LED světly

Pro optimální růst a maximální výtěžek z rostlin je potřeba LED světla používat správně. Některé běžné chyby pěstitelů s LED diodami jsou nedostatek světla a umístění do špatné vzdálenosti. S nedostatkem světla rostliny nevyrostou do svého plného potenciálu. Stejně tak je potřeba dbát na správnou vzdálenost světla od rostliny, jinak nevyužije svůj růstový potenciál. Umístění světla příliš blízko zbrzdí růst, příliš daleko způsobí prodloužení délky růstu. Existuje celá řada tipů pro správné pěstování pod LED grow panely.

 

Jak daleko by měla být LED svítidla umístěna?

S růstem rostlin je nutné i manipulovat se vzdáleností světla od rostlin, aby došlo k efektivnímu růstu rostlin. Chcete-li pěstovat rostliny vyšší, pokračujte ve zvyšování vzdálenosti světla s tím, jak rostliny rostou. Rostliny se natáhnou směrem k vyhledávanému světelnému zdroji. Přestaňte zvyšovat světlo, když nechcete delší rostliny nebo při kvetení. Pro kratší rostliny naopak snižte vzdálenost. Pokud budete udržovat pevnou vzdálenost, rostliny najdou rovnovážnou výšku, ve které se budou rozšiřovat a zahušťovat. Pokud je světlo příliš blízko k rostlinám, zakrní a často také zhnědnou. Dodržujte doporučené vzdálenosti a podle potřeby upravte. Vzdálenost může být během kvetení konstantní.

 

Jak blízko by mělo být LED světlo při pěstování sazenic?

Při pěstování semen můžete světla zavěsit blíže. Jakmile se sazenice rozbije a začne růst, můžete světlo zavěsit na střední nebo větší vzdálenost. LED světla vaše sazenice nespálí, ale pokud je světlo příliš blízko novému růstu, může způsobit zhnědnutí listů. V tomto případě zvedněte světla a nechte rostliny přizpůsobit se nové vzdálenosti.

 

Kdy mám rostlinám dávat živiny?

LED diody s barevným spektrem umožňují efektivněji využít fotosyntézy a růst vašich rostlin. Jedná se o výrazně lepší řešení než bílá LED světla a halogenová světla. Vyhněte se dodávání živin rostlinám vysazeným kratší dobu než jeden měsíc. Nepodávejte rostlinám živiny dokud nevytvoří 3-4 sady nových listů. Pokud dáváte rostlinám živiny, snižte vyživování o 30% při pěstování pod LED panely. Během vegetativní fáze vyžadují některé rostliny více dusíku a draslíku. Během fáze kvetení vyžadují rostliny méně dusíku a více fosforu a draslíku.

 

Jak často bych měl zalívat své rostliny?

LED svítidla vydávají pouze 10% tepla, které vyzařuje halogenová žárovka. Nižší tepelný výkon také znamená menší odpařování vody a menší potřebu zavlažování. Pokud rostou v půdě, zalévejte tyto rostliny každé 2-4 dny, čímž zabráníte hnilobě kořenů.

 

Při jaké teplotě mají rostliny v pokoji růst?

LED diody mají nižší tepelný výkon. Je snazší regulovat růst teploty v místnosti a teplotu bezprostředně pod světlem. Okolní pokojová teplota by měla být nižší než 32 stupňů a při vypnutém osvětlení by měla být až 22 stupňů. Teploty budou nižší v době, kdy se světla nepoužívají.

 

Kolik času odpočinku potřebují rostliny?

LED světla mohou být zapnuta 24 hodin denně, ale pro rostliny je samozřejmě mnohem lepší využívat světlo jen 16 – 20 hodin denně a dát tak čas na odpočinek. Rostliny potřebují nějaký čas na regeneraci a napomůžete tak zefektivní fotosyntézu. Minimalizujte práci s rostlinami v klidovém režimu.

 

Vegetativní růst s LED světly

Během vegetativního stádia, když začnete využívat výhody LED svítidel, ušetříte na účtech za elektřinu a dosáhnete skvělých výsledků. Rostliny začnou vykazovat zdravou zelenou barvu a sílit. Vegetativní růst je udržování 16-18 hodin světla denně. Doporučený růstový cyklus je však 18 hodin světla během vegetativního růstu. Tento světelný cyklus vytvoří prostředí, které napodobuje fotoperiodu léta s dlouhými dny. V průběhu vegetativního růstu lze zahájit klonování, přesazování, prořezávání a ohýbání rostlin.

Kategorie